Aanmelding Student UKF Kenpo

Aanmeldformulier Student UKF Kenpo

Stichting Universal Kenpo Federation Europe streeft onder andere als doelstelling na: het bevorderen van de geestelijk en fysieke weerbaarheid van personen. Wij doen dat onder meer door het geven van sportlessen/trainingen UKF Kenpo.

Strikte protocollen voor veiligheid

De Stichting Universal Kenpo Federation Europe werkt volgens strikte protocollen, waarbij de veiligheid van alle studenten telkens voorop staat; ook die van jou. Om te voorkomen dat UKF Kenpo in de praktijk, bedoeld of onbedoeld, wordt misbruikt, acht de stichting het noodzakelijk om de nodige zorgvuldigheid te betrachten bij het accepteren van nieuwe studenten.

Peace Protection

Om je aan te melden voor de trainingen UKF Kenpo zoals gegeven door Stichting Universal Kenpo Federation Europe hebben wij een aantal vragen. Sommige vragen zitten in de persoonlijke sfeer. De vragen worden niet gesteld vanuit wantrouwen, maar zijn bedoeld om de veiligheid van bestaande leerlingen te garanderen. Ook dienen de vragen en jouw uiteindelijke verklaring tot doel om de stichting en haar instructeur(s) te vrijwaren van aansprakelijkheid bij verkeerd of ongeoorloofd gebruik van UKF Kenpo. Zo waken wij over jouw veiligheid, dat van jouw aanstaande medestudenten en onze stichting. Die veiligheid noemen wij ‘Peace Protection’.