privacy

Privacyverklaring Stichting Universal Kenpo Federation Europe

Stichting Universal Kenpo Federation Europe respecteert de privacy van bezoekers van onze websites en social media en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u Stichting Universal Kenpo Federation Europe verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Toepasselijkheid 
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door bezoekers verstrekte persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens) en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website. Onze privacyverklaring is eveneens van toepassing op fysiek ontvangen inschrijfformulieren

Doeleinden verwerking Persoonsgegevens 
Stichting Universal Kenpo Federation Europe behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Stichting Universal Kenpo Federation Europe verzamelt o.a. persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website of e-mail en via inschrijfformulieren. Deze gegevens worden verzameld en voor onbepaalde tijd bewaard ten behoeve van het beantwoorden van de vragen.

Beveiliging
Stichting Universal Kenpo Federation Europe heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Zo wordt er bijvoorbeeld een beveiligde verbinding gebruikt op de website om persoonsgegevens te verzenden. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonsgegevens of dat de persoonsgegevens verloren gaan.

Gebruik van cookies 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Stichting Universal Kenpo Federation Europe de bezoeker bij een volgend bezoek beter van dienst en hierdoor wordt de site gebruiksvriendelijker.

Stichting Universal Kenpo Federation Europe maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies worden gebruikt om de werking van de website te optimaliseren.
Stichting Universal Kenpo Federation Europe maakt gebruik van analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Deze gegevens helpen ons om de website te verbeteren en te optimaliseren.

Een bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. De gebruikte browser kan zo worden ingesteld dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Stichting Universal Kenpo Federation Europe is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker eventueel kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken.

Inzage, correctie en recht van verzet 
Een betrokkene kan altijd een verzoek indienen om persoonsgegevens in te zien, te wijzigen (correctie) of te verwijderen. Eveneens kan een betrokkene een toestemming tot verwerking op ieder moment intrekken. Uw verzoek hiertoe kunt u mailen aan info@ukf-kenpo.eu.
De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

In uw verzoek dient u zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek ziet. Naar aanleiding van uw verzoek berichten we u over het verdere verloop van de procedure. Stichting Universal Kenpo Federation Europe zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Stichting Universal Kenpo Federation Europe de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Stichting Universal Kenpo Federation Europe stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Stichting Universal Kenpo Federation Europe de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Stichting Universal Kenpo Federation Europe de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien Stichting Universal Kenpo Federation Europe niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Stichting Universal Kenpo Federation Europe de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Stichting Universal Kenpo Federation Europe schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker Stichting Universal Kenpo Federation Europe de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Stichting Universal Kenpo Federation Europe kan deze privacy en cookie policy eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Deze privacy en cookie policy is voor het laatst gewijzigd op 5 april 2018.